Підтримати post impreza

Кінець кінцем

«КІНЕ́ЦЬ КІНЦЕ́М» – альманах. Засн. 1998 у Івано-Франківську Р. Котерліним (гол. ред.). Кожен номер друкують як окреме видання з певною концепцією: 1-й – «Про кінець» (1999), 2-й – «Пустоти» (2001), 3-й – «Public Relation» (2003), 4-й – «Понтон» (2005), 5-й – «Анархолігархія» (2008), 6-й – «Голос художника» (2009). Виходить неперіодично укр. мовою; наклад 100–2000 прим. Публікує статті, присвяч. проблемам сучас. мист-ва, інтерв’ю, іронічні колажі, огляди виставок в Україні та за кордоном. Рубрики: «Про і про», «Про таке», «Procontra», «Проект», «Розмова», «Бліц-інтерв’ю». Всередині номера уміщують темат. календарі: «Нас 52 мільйони» (№ 1), «Глобалізація» (№ 3), «ACHTUNG» (№ 4), «Кинь це» (№ 5). Серед авторів – С. Черній, О. Сидор-Гібелинда, І. Бондар-Терещенко, Б. Пінчевська, Ю. Андрухович, Ю. Іздрик, Т. Прохасько.

Альманах про сучасне візуальне мистецтво та культуру за редакцією Ростислава Котерліна

кінець кінцем